Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί σε προκαταρκτική διαβούλευση, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υποέργου 2 «Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οικίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Το έργο περιλαμβάνει 3 δράσεις: Σχέδιο δράσεων και ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού και εφαρμογών, Παραγωγή έντυπου, ψηφιακού και λοιπού υλικού, Ημερίδες – εκδηλώσεις.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16/12/22.