Η διαβούλευση ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και Παρασκευή, 10 Μαΐου. Το έργο αφορά σε ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής και εργαλείων marketing, με στόχο τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής. Επιδίωξη της Περιφέρειας είναι να αξιοποιήσει τη δυναμική της τουριστικής προβολής όπως διαμορφώθηκε με το προηγούμενο σχέδιο δράσης της περιόδου 2017-2018. Το νέο σχέδιο αφορά στην περίοδο 2019- 2021 και χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ.