Στον μετασχηματισμό του τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας (R&I) δεσμεύεται η L’Oréal, υιοθετώντας την εφαρμογή των Βιοεπιστημών (Green Sciences) με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος «L’Oréal for the Future», σκοπεύει, έως το 2030, το 95% των συστατικών των προϊόντων της να προέρχεται από ανανεώσιμες φυσικές πηγές, ορυκτά ή κυκλικές διεργασίες, ενώ το 100% των συνθέσεων να σέβεται το υδάτινο περιβάλλον.

Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιήσει τις πρόσφατες εξελίξεις στις Green Sciences για να καταστήσει δυνατή την αειφόρο καλλιέργεια συστατικών και να εξαγάγει τα καλύτερα φυσικά συστατικά, μέσω προηγμένων τεχνολογικών διαδικασιών. «Φιλοδοξία μας είναι ότι, έως το 2030, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο, όλο και πιο αποτελεσματικά, ασφαλή καλλυντικά που σέβονται το περιβάλλον», σημείωσε ο Nicolas Hieronimus, Deputy CEO της L’Oréal.