Συμπεράσματα του International Federation of Health Plans

Η συνάντηση του International Federation of Health Plans, του διεθνούς δικτύου ασφαλιστικών εταιρειών, που φιλοξένησε πρόσφατα η Interamerican στην Αθήνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας εξελίσσονται δυναμικά στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών, προκειμένου να καλυφθούν κενά που δημιουργούνται στην κοινωνική ασφάλιση υγείας, καθώς και στη βάση συνεργειών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες όπου έχει προχωρήσει η μεταρρύθμιση του συστήματος με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης, έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Το δίκτυο αριθμεί 100 μέλη από 25 χώρες.