Με ρυθμό ανάπτυξης 12% κινήθηκε η εγχώρια αγορά το διάστημα 2007-2010

Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group και στην οποία διερευνάται η εξέλιξη της εν λόγω αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 12,4% το διάστημα 2007-2010. Χαρακτηριστικό είναι ότι, η ετήσια αύξηση των πωλήσεων P-L υπερβαίνει σημαντικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των συνολικών πωλήσεων του κλάδου των super markets και cash & carry την ίδια περίοδο (2007-2010: 2,5%).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανοδική πορεία συνεχίσθηκε και το 2011 με εκτιμώμενο ποσοστό της τάξης του 6%. Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς, κυρίαρχη κατηγορία παραμένουν τα τρόφιμα με ποσοστό συμμετοχής 64% περίπου το 2010, αυξημένο σε σύγκριση με το 2009 (61%). Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα προϊόντα καθημερινής συντήρησης του νοικοκυριού (απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά) με ποσοστό της τάξης του 16% και η κατηγορία που περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως χρηστικά είδη του νοικοκυριού, καθώς και τα είδη ένδυσης με ποσοστό 10,5%. Σχετικά με τους λόγους που οδηγούν στην αύξηση  των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και στη διάρθρωση της εν λόγω αγοράς, η Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου, αναφέρει:

«Στη δυναμική της εξεταζόμενης αγοράς αναμφίβολα συμβάλλει η οικονομική ύφεση, η οποία στρέφει σημαντικό μέρος του καταναλωτικού κοινού στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς του κοινού, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, τα εφαρμοζόμενα μέτρα λιτότητας και οι συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν γενικότερα στην ελληνική οικονομία, οδηγούν σημαντική μερίδα καταναλωτών να προβαίνουν, μεταξύ άλλων, και στη μείωση της αξίας του «καλαθιού αγορών».

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία προσφέρονται σε ανταγωνιστικότερες τιμές από τα αντίστοιχα «επώνυμα», με το όφελος της εξοικονόμησης να ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων. Ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ο οποίος εκφράζεται με το λόγο των πωλήσεων P-L ως ποσοστό στο σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου των super markets και cash and carry) διαμορφώθηκε σε 18,8% το 2010 έναντι 16,8% το 2009».

3Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ
Η 3η Μικρόπολις ανοίγει τις πύλες της από 20 έως και 23 Σεπτεμβρίου στην «Τεχνόπολις». Παιδιά ηλικίας 2-13 ετών μαθαίνουν παίζοντας, μέσα από ένα πρόγραμμα ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολύχρωμων εργαστηρίων. Επίσης, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους η Μικρόπολις φιλοξενεί έκθεση παιδικού βιβλίου. Το 2012 έχει ανακηρυχθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού.

HILTON ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες για smartphones προσφέρει το Hilton Αθηνών μέσα από το site www.hiltonathens.gr. Οι χρήστες έχουν δυνατότητα ενημέρωσης για τις υπηρεσίες και τις προσφορές του ξενοδοχείου, τα αξιοθέατα της πόλης και τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να δει την ακριβή τοποθεσία του Hilton στον χάρτη, να κάνει κράτηση και να μιλήσει με το τηλεφωνικό κέντρο μέσω της λειτουργίας «Click to Call»