Με προϋπολογισμό 608.939 ευρώ

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε πολυμεσικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου site και ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, επεξεργασίας και προβολής περιεχομένου. Το έργο διαιρείται σε 3 ενότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται η υλοποίηση διαδραστικών υπηρεσιών επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 608.939 ευρώ και η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών προκήρυξης λήγει στις 7 Μαρτίου 2014. Στη συνέχεια, η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών λήγει τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2014.