Θετικές εκτιμήσεις και για την επόμενη τριετία
Οι πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου του κλιματισμού επισημαίνονται στην τελευταία έκδοση της μελέτης της ICAP Group.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ταβουλάρη, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, αν και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εμφάνισε σωρευτική μείωση κατά 72,6% την περίοδο 2007 έως 2015 (με εξαίρεση το 2014), το 2016 και το 2017 εμφάνισε αυξητικές τάσεις (2016/15: +6,8% 2017/16: +12,8%). Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών υπερδιπλασιάστηκαν (+117%), όπως και τα μικτά κέρδη (2017/13: +162%). H ανοδική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και την τριετία 2018-2020.