Ο Κωνσταντίνος Αλατζάς Διευθύνων Σύμβουλος

Τα νέα καθήκοντα προστίθενται στις τρέχουσες αρμοδιότητές του ως Γενικού Διευθυντή Ανασυγκρότησης. Η εταιρεία προχωρά σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της, ως συνέπεια και της σημαντικής μείωσης τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και των περιθωρίων μεικτού κέρδους που καταγράφει ο ελληνικός κλάδος υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων ενεργειών, οι έως τώρα τρεις ξεχωριστές εμπορικές διευθύνσεις της εταιρείας ενοποιήθηκαν σε μία, υπό τον Γενικό Διευθυντή Φαρμάκων.