Η αύξηση της επένδυσης σε κόστος προσωπικού ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της Lidl Ελλάς προχωρά σε αύξηση απολαβών 3,5% προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου μισθολογικού πλαισίου για τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής σε καταστήματα και αποθήκες σε όλη την Ελλάδα. Σε επίπεδο έτους, η συνολική αύξηση της επένδυσης σε κόστος προσωπικού ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επενδύσεων σε μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές, στις οποίες έχει προέλθει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Το 2020, η συνολική επένδυση σε μισθούς αυξήθηκε κατά 2,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη, τους τελευταίους 12 μήνες, έχουν δοθεί επιπρόσθετες παροχές ύψους έξι εκατ. ευρώ, υπό τη μορφή διατακτικών τροφίμων, σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους της Lidl Ελλάς. Στόχος της Lidl Ελλάς είναι να παραμείνει εργοδότης επιλογής καθώς αποτελεί μία εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένη για 5η συνεχόμενη χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης από το Top Employers Institute και πρώτος Εργοδότης Επιλογής σε έρευνα του kariera.gr σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.