Ανάθεση μετά από spec

Η Admine και η Pitch αναλαμβάνουν από κοινού, κατόπιν spec, την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στρατηγικής επικοινωνίας και digital παρουσίας για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυο εταιρείες θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας omnichannel στρατηγικής επικοινωνίας, με βάση το όραμα του ΔΕΣΦΑ για την καθιέρωσή του ως κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη στη λειτουργία και διαχείριση υποδομών του φυσικού αερίου και για την ανάδειξη της Ελλάδας ως αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο.

Ταυτόχρονα, η Pitch και η Admine θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους τομείς της εταιρικής επικοινωνίας, των public affairs, του δημιουργικού σχεδιασμού εκστρατειών και υλικών, της ανάπτυξης στρατηγικής περιεχομένου (content strategy) και της αξιοποίησης και διαχείρισης social media.

Ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) είναι ο ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), το οποίο περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΜΑ) υψηλής πίεσης και τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας.