ΣΔΕ και ΕΔΕΕ προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κοινή ανακοίνωση σχετικά με το media buying και τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Οι δύο σύνδεσμοι έχουν και στο παρελθόν πάρει θέση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του Ν.4764/2020 και της προσθήκης παραγράφων περί μη εξουσιοδοτημένων πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου και περί απαγόρευσης benchmarking και παρακολούθησης της πορείας των οικονομικών μεγεθών της αγοράς.

Όπως επισημαίνουν ΣΔΕ και ΕΔΕΕ, αφενός δεν ικανοποιείται το σκέλος που αφορά στη δυνατότητα παροχής μεσοπρόθεσμων ρεαλιστικών τιμών από την τηλεόραση, ενώ η μη δυνατότητα δέσμευσης σε ό,τι αφορά στις τιμές δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού. «Το spot buying, ο μοναδικός σήμερα ρεαλιστικός τρόπος αγοράς διαφημιστικού χρόνου, δεν επιτρέπει τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό αγοράς διαφημιστικού χρόνου, με αποτέλεσμα τα συμβόλαια να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν».

Οι φορείς υποστηρίζουν ότι οι σχετικές παράγραφοι του νόμου θα πρέπει να αναθεωρηθούν το συντομότερο, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία της από στρεβλώσεις. Περαιτέρω, αναφορικά με την τηλεόραση, ΣΔΕ και ΕΔΕΕ εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη χρονική επέκταση των διαφημιστικών breaks και το clutter που παρατηρείται μετά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα τον Φεβρουάριο 2021 (Ν. 4779/2021) και επισημαίνουν τον κίνδυνο για ποιοτική υποβάθμιση του τηλεοπτικού περιβάλλοντος.