Αναμένεται έκθεση για τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης «Με τη σφραγίδα της Ευρώπης».

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι έχει ζωτική σημασία η προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, αυξάνοντας τις επενδύσεις, ενισχύοντας την αριστεία στην τεχνητή νοημοσύνη τεχνολογιών και εφαρμογών και ενδυναμώνοντας τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία περί τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας στον τομέα αυτόν.

Επίσης, ενθαρρύνει τις δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ να συμβάλουν στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών τις οποίες καθιστά δυνατές η τεχνητή νοημοσύνη και να τις θέσουν στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ προσβλέπει στην έκθεση που θα υποβληθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές εργασίας της ΕΕ την άνοιξη του 2019.