Με γνώμονα τη μείωση της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων, όπως το νερό, μέσω της κυκλικής χρήσης, σχεδιάστηκε το εργοστάσιο της Ήπειρος ΑΕΒΕ στον Δομοκό, στο οποίο παράγεται το Κατίκι Δομοκού «Ορεινές Πλαγιές». Είναι η πρώτη, σύμφωνα με την εταιρεία, τυροκομική μονάδα στην Ελλάδα που έχει πετύχει το 100% των υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού να χρησιμοποιείται για το πότισμα έκτασης 5 στρεμμάτων, μέσω υπογείου συστήματος άρδευσης.

Επιπλέον, στο εργοστάσιο Ήπειρος στον Δομοκό έχουν φυτευτεί 200 δέντρα Παυλώνια, είδος που επελέγη για τον υψηλό δείκτη δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, σε έκταση πέντε στρεμμάτων. Συγκεκριμένα, στο βάθος δεκαετίας (μέση ζωή δέντρων 7-10 χρόνια) η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από τα δέντρα υπολογίζεται σε 55 τόνους. Στη μονάδα έχει επίσης πραγματοποιηθεί ριζική μείωση των αποβλήτων, που θα κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Ο Γιώργος Κουτσικιανίδης, Γενικός Διευθυντής Παραγωγικών Μονάδων της Ήπειρος, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή είναι ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση του μηδενισμού του ανθρακικού μας αποτυπώματος. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά ακόμη, και σαν εταιρία και σαν κλάδος».