Σε συνεργασία με την Accenture, στο πλαίσιο των Accenture Talks

Webinar με θέμα την εξατομίκευση του τραπεζικού κλάδου και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συλλογή δεδομένων του πελάτη, η επεξεργασία τους, με χρήση της μηχανικής μάθησης, και η λήψη αποφάσεων βάσει αυτών, διοργάνωσε, την περασμένη εβδομάδα, η SAS σε συνεργασία με την Accenture. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ο ρόλος της εξατομίκευσης μέσα από προβλέψιμες αναλύσεις και το Customer Genome, σύμφωνα με τον οποίο απώτερος στόχος της εξατομίκευσης είναι η αξιοποίηση δεδομένων για να διευκολύνει τους πελάτες να βρίσκουν και να καταναλώνουν αυτό που θέλουν, όπως και όποτε αυτοί επιθυμούν. Επίσης, έγινε αναφορά στη σημασία της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.