Με πληθώρα εθελοντικών δραστηριοτήτων

Τη χρονιά που πέρασε, η SAP ενέταξε στην καθημερινή δραστηριότητά της μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας. Ενδεικτικά, υποστήριξε δράσεις του Συνδέσμου Επιχειρηματικότητας Νέων – Junior Achievement, εργαζόμενοι της SAP ανέλαβαν τον ρόλο συμβούλων, παρέχοντας συμβουλές επιχειρηματικότητας σε μαθητές Λυκείου και νεαρούς επιχειρηματίες, δώρισε το SAP BusinessOne σε τρείς νεοφυής επιχειρήσεις σαν έπαθλο για τον διαγωνισμό Digital Gate, οργάνωσε για τους εργαζομένους της την «Ημέρα Υγιεινής Ζωής».