Τα ελληνικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας Sani Sensitive και η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζουν την ενεργό γήρανση, υλοποιώντας ένα νέο στοχευμένο πρόγραμμα για την Τρίτη Ηλικία, με τίτλο «Πάτα Εnter» στην τεχνολογία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προτροπή και εκπαίδευση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας στην ψηφιακή εποχή σε συνεργασία με Δήμους και ΚΑΠΗ της χώρας. Στο πρώτο στάδιο, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και απευθύνεται στα επίσημα 4.500 εγγεγραμμένα μέλη των 25 Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων.

Σε επόμενα στάδια θα συνεχιστεί και σε άλλους Δήμους της χώρας. Το πρόγραμμα «Πάτα Εnter» και η συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων περιλαμβάνει δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δωρεάν παροχή 10 ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 10 Λέσχες Φιλίας του Δήμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ισότιμης καθημερινής πρόσβασης στο διαδίκτυο, και τη συμμετοχή των μελών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε ηλεκτρονική κλήρωση για 25 tablets.