Η νέα έρευνα ψηφιακών δεξιοτήτων της Salesforce, η οποία διεξήχθη σε περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους σε 11 χώρες, παρουσιάζει το πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι προσλήψεις βάσει δεξιοτήτων και η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) στην εργασία τους.

Το 84% των ερωτηθέντων θεωρεί τις δεξιότητες πιο σημαντικές από τα πτυχία στην αναζήτηση εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που προτιμούν οι εταιρείες και εκείνων που χρησιμοποιούνται από τα στελέχη. To 82% των ερωτηθέντων ηγετών θεωρεί τις δεξιότητες τον πιο σημαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Μόνο το 18% δίνει προτεραιότητα στους τίτλους σπουδών. H παραμονή των εργαζόμενων ως επιχειρηματικό όφελος των προσλήψεων βάσει δεξιοτήτων (56%), η αυξημένη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού (48%) και η ανταλλαγή γνώσεων (46%) αναφέρονται ως τα κορυφαία οφέλη της πρόσληψης βάσει δεξιοτήτων.

Παρά τη σημασία της για τις δεξιότητες του μέλλοντος, μόνο ένας στους 10 εργαζόμενους δηλώνει ότι ο καθημερινός του ρόλος περιλαμβάνει σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη και στον κλάδο της τεχνολογίας, λιγότερο από το ένα τρίτο των εργαζομένων (27%) χρησιμοποιεί δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του ρόλου του.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, με το 97% των εργαζομένων παγκοσμίως να πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στη στρατηγική ανάπτυξης των εργαζομένων τους.