Ποιοι θα είναι αυτοί που θα πετυχαίνουν τους στόχους των πωλήσεων όσο δύσκολο κι αν είναι το οικονομικό περιβάλλον; Η απάντηση που δόθηκε στο Sales Management Forum ’15 -From Selling to Value Creation είναι πως το παρόν και το μέλλον ανήκει σε όσους έχουν πάθος με την πώληση, αναζητούν συνεχώς πρόσβαση στη γνώση και τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία, και πάνω απ’ όλα, σε αυτούς που βλέπουν τον πελάτη ως έναν στρατηγικό εταίρο.

Το συνέδριο διοργανώθηκε στις 23 Ιανουαρίου από τη BOUSSIAS με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ). Το σύνολο των ομιλητών, Ελλήνων και ξένων, αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρουσιάζει το περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται οι πωλητές να δώσουν το 100% των δυνάμεών τους για την πρόσληψη γνώσης, την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων, αλλά και τη συνεργασία του συνόλου των τμημάτων κάθε οργανισμού, ώστε η πρόταση πώλησης της επιχείρησης να προηγείται των αγοραστικών απαιτήσεων. Παράλληλα, εκπρόσωποι επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, παρουσίασαν στους συνέδρους τα βασικά στοιχεία των πρωτοβουλιών και των μεθόδων που ανέπτυξαν, και που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων αλλά και την αναβάθμιση της λειτουργίας των ομάδων πωλήσεων. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΙΠΕ, Λάμπρος Γιαννούχος, ενώ τον συντονισμό έκανε ο Δρ. Γιάννης Καλογεράκης.