Παρουσίαση της έρευνας CEO Challenge από την ΕΕΔΕ

Βασικό συμπέρασμα, ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί το βασικό ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, παράλληλα με προκλήσεις σχετικά με τους πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό, το ρευστό διεθνές πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, την επιχειρησιακή αριστεία, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα, το εταιρικό brand και τη φήμη, και τέλος την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ανέφερε «ότι είναι υποχρέωση των διευθυντικών στελεχών να κάνουν περισσότερα από ότι κάνει η χώρα και η κοινωνία».