«Απόβαση καθαριότητας» στις ακτές του Σαρωνικού

Στα πλαίσια του εγχειρήματος αυτού, νεαροί εθελοντές, αθλητές ιστιοπλοϊκών ομίλων της Αττικής, θα προσφέρουν την βοήθειά τους, κάνοντας απόβαση καθαριότητας στις ακτές. Εκτός του καθαρισμού, η προσφορά των εθελοντών θα επικεντρωθεί και στην εκπαίδευση των παιδιών για τη σημασία του περιβάλλοντος και την προστασία του, αλλά και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για στην προστασία του υδάτινου ορίζοντα και την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου αποτυπώματος στο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή των απορρυπαντικών και καθαριστικών Planet αποτελεί συνέχεια μιας σειράς περιβαλλοντικών δράσεων που αποδεικνύουν έμπρακτα την οικολογική συνείδηση της εταιρείας Rolco.