Από το Athens Hub των Global Shapers του World Economic Forum

Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η προσφορά αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε εταιρικό περιβάλλον, η εντατική εξειδικευμένη εκπαίδευση, η καθοδήγηση από καταξιωμένους επαγγελματίες του επιχειρηματικού χώρου στην Ελλάδα  και η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του www.regeneration.gr. Ο 1ος κύκλος υποβολής συμμετοχών ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου.