Συνεχίζει να αναπτύσσεται η κατηγορία των δημητριακών

Το νέο εικαστικό είναι φρέσκο, ευδιάκριτο και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του brand με ξεκάθαρο τρόπο, σύγχρονη και μοντέρνα αισθητική. Στο πλαίσιο του rebranding έγινε ποιοτική και ποσοτική έρευνα καταναλωτών, όπου δημιουργήθηκε και «virtual store» με τους καταναλωτές να αξιολογούν σε πραγματικές συνθήκες τη νέα συσκευασία. Το λανσάρισμα θα υποστηριχθεί από ολοκληρωμένη επικοινωνία με τηλεοπτικό σποτ, καταχωρίσεις, digital bannes, social media, προωθητικές ενέργειες, δειγματοδιανομές.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της CPW, η κατηγορία των δημητριακών συνεχίζει να αναπτύσσεται. Επίσης, το 64% των αγοραστών δεν προχωρά σε αγορά αν δεν βρει την αγαπημένη του μάρκα, ενώ το 90% αυτών που σταματούν μπροστά στο ράφι των δημητριακών τελικά προχωρά σε αγορά. Μόνον το 45% όσων αγοράζουν δημητριακά, τα είχε συμπεριλάβει στην αρχική λίστα αγορών.