Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα συζήτησης μεταξύ γνωστών διαφημιστών και marketers, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ των Καννών. Η μεγαλύτερη συνάντηση της παγκόσμιας διαφημιστικής βιομηχανίας και του marketing χαρακτηρίστηκε φέτος ιδιαίτερα από τις έννοιες «Υπευθυνότητα» και «Κοινωνικός Σκοπός», αναζητώντας τη δυναμική τους σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και την εμπορική επικοινωνία. Από τις 21 καμπάνιες που διακρίθηκαν φέτος με Grand Prix, οι 16 συνδέονται με κάποια μορφή ανταπόκρισης σε έναν κοινωνικό σκοπό.

Χωρίς αμφιβολία, η Εταιρική Υπευθυνότητα βρίσκεται σήμερα σε μία φάση σημαντικών αλλαγών. Η εντατικοποίηση της συζήτησης για την αειφορία και η αναζήτηση για το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης, η διατύπωση, για πρώτη φορά, διεθνών αρχών όπως οι SDGs, η έλευση στο προσκήνιο του καταναλωτικού πληθυσμού μιας νέας, εκπαιδευμένης στην Εταιρική Υπευθυνότητα γενιάς, όλα αυτά, σκιαγραφούν μια νέα εποχή για την ΕΚΕ, η οποία, όλο και περισσότερο, τείνει να ενσωματωθεί στην μεγαλύτερη έννοια της αειφορίας και να εκχωρήσει τον έκτακτο φιλανθρωπικό της χαρακτήρα σε μια πιο συστηματική και μακρόπνοη αειφόρο επιχειρηματική στρατηγική.

Ο δρόμος μέχρι την πλήρη ταύτιση των εννοιών επιχειρηματικότητα, υπευθυνότητα και αειφορία, είναι σίγουρα ακόμη μακρύς και, όταν φτάσουμε εκεί, μάλλον θα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Ωστόσο, αξίζει τον κόπο καθώς προχωράμε, να ρίχνουμε πίσω μας εξεταστικές ματιές και να συνειδητοποιούμε τις αλλαγές που έχουν συμβεί, μικρές ή μεγάλες. Κάθε χρόνο, το Marketing Week επιχειρεί ένα «reality check» για την Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ελλάδα και αποτυπώνει τις σημαντικότερες εγχώριες και διεθνείς τάσεις.

Όπως εντοπίζει η συνάδελφος Ευγενία Κουτήφαρη που υπογράφει το μεγάλο αφιέρωμα για την ΕΚΕ στο τεύχος που κρατάτε, οι κοινωνικές ανάγκες πήραν φέτος τη σκυτάλη από άλλους πυλώνες ως προς την απορρόφηση κονδυλίων ΕΚΕ στην Ελλάδα, με τις φυσικές καταστροφές να «διεκδικούν» τη μερίδα του λέοντος.