Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της SAS, της Intel και της Accenture Applied Intelligence. Περίπου 2 στους 3 ερωτηθέντες δήλωσαν πως τα real-time consumer analytics είναι σημαντικά για την συνολική επίδοση του οργανισμού τους σήμερα, ενώ ακόμη περισσότεροι -σχεδόν 8 στους 10- δήλωσαν πως θα παίξουν σημαντικό ρόλο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου 6 στους 10 ερωτηθέντες (58%) δήλωσαν πως η εταιρεία τους παρατήρησε σημαντική αύξηση στο customer retention και το loyalty ως αποτέλεσμα της χρήσης customer analytics. Λίγοι πάνω από τους μισούς δήλωσαν πως η χρήση των real-time customer analytics τους προσέφερε σημαντικά καλύτερη κατανόηση, αλλά και ενδυνάμωση του customer journey.

Περίπου οι μισοί δήλωσαν πως η χρήση των customer analytics προσέφερε σημαντική αύξηση στα έσοδα της εταιρείας τους. Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν πως έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους για λύσεις real-time consumer analytics σε σχέση με την περασμένη χρονιά.