Την εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος του ραδιοφώνου ήρθε να υπενθυμίσει επιστολή του Προέδρου της ΕΙΙΡΑ (Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφώνων Αττικής), Παναγιώτη Κωστάκη προς τους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με την οποία η Ένωση αιτείται συνάντηση μαζί τους.

Στόχος της συνάντησης θα είναι η παρουσίαση από την ΕΙΙΡΑ συγκεκριμένης πρότασης νομοθετικής ρύθμισης που έχει η ίδια επεξεργαστεί, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική αιτιολογική έκθεση, για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης και ανάληψης χορηγίας στο ραδιόφωνο.

Στην επιστολή της η ΕΙΙΡΑ αναφέρει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους το ραδιόφωνο έχει πληγεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Ως τέτοιους λόγους αναφέρει:

– Την μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης στο 5% από το 20%, μείωση που όπως λέει η ίδια, στέρησε κονδύλια από το ραδιόφωνο και τα έστρεψε στην τηλεόραση.

– Την θέσπιση νέου πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, με τη μορφή ποσοστού 2% επί των ακαθάριστων εσόδων των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, γεγονός που «πέρα ότι συνιστά ανεπίτρεπτη υπέρ τρίτων επιβάρυνση, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας, καθώς τα ραδιόφωνα ανά την Ελλάδα είναι μικρές (και στην πλειοψηφία τους ζημιογόνες) επιχειρήσεις».

– Το αρρύθμιστο θεσμικό περιβάλλον, «λόγω της αδυναμίας και της προφανούς απροθυμίας της Πολιτείας να υλοποιήσει το κανονιστικό πλαίσιο για την διαμόρφωση χαρτών συχνοτήτων, κέντρων εκπομπής και την αδειοδότηση».

– Το προεκλογικό πεδίο «χαριστικών ρυθμίσεων», όπως τουλάχιστον εκτιμά η ΕΙΙΡΑ.  

Η ΕΙΙΡΑ τονίζει την ανάγκη άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση, κάτι ωστόσο που αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, με μεγάλη πιθανότητα αλλαγής πολιτικής ηγεσίας, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με την ΕΙΙΡΑ η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε για την προώθηση συνολικών λύσεων, με σχέδιο και τεκμηριωμένες προτάσεις, «αλλά για παρεμβάσεις συντεχνιακού χαρακτήρα». Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήματα του ραδιοφώνου ζητούν επιτακτικές λύσεις και η επόμενη κυβέρνηση δεν πρέπει να τα αγνοήσει, αλλά να εστιάσει άμεσα και ουσιαστικά σε αυτά.