Με στόχο «τον ταχύτερο δυνατό εξορθολογισμό της σχεδόν τερατώδους σημερινής κατάστασης», ο Ροδόλφος Μορώνης κάνει λόγο για ατολμία και ανοχή που επέτρεψαν την πολυετή απορρύθμιση της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, υπερασπίζεται την πρώτη «εφαρμόσιμη» διαδικασία χορήγησης αδειών και τάσσεται υπέρ της καταγραφής της διαφημιστικής δαπάνης που θα δώσει τη δυνατότητα στο ΕΣΡ να ελέγχει εμπορικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να αναλάβει κανονιστικές αρμοδιότητες όχι μόνο για την ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και για συνδρομητικές υπηρεσίες του διαδικτύου και των ευρυζωνικών δικτύων, ώστε να αποφευχθούν νομοθετικές ρυθμίσεις. Περισσότερα στην ειδική έκδοση που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο.