Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό quiz για τα GDAs (Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη) προκειμένου να αξιολογήσει την αποδοχή και την κατανόηση του συστήματος από τους Έλληνες καταναλωτές. Το quiz είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, στο link: www.sevt.gr/quiz.