Το 2021 ήταν για brands και brand owners… το reset που όλοι περιμέναμε, σε συνδυασμό με την ευκαιρία να αναδείξουμε την αυθεντικότητά μας. Είδαμε επίσης πόσο περισσότερο impactful ήταν τα brands που έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και ενσυναίσθηση, καθώς και όσα συνδέθηκαν με περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι… εάν πρέπει να το συνοψίσω σε μία λέξη, πολυλειτουργικότητα. Αλλά, χωρίς την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και όλα όσα εμπεριέχει η έννοια αυτή, η πολυλειτουργικότητα δεν διασφαλίζει την επιτυχή εκτέλεση. Το να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να είμαστε δίκαιοι, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να δίνουμε προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι αυτό που μας πηγαίνει συλλογικά μπροστά.

Μεταξύ βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού επιλέγω… έναν συνδυασμό των δύο: αναγνωρίζω ότι οι μακροχρόνιοι στόχοι είναι σημαντικοί, αλλά χωρίς την απαραίτητη ευελιξία στην προσέγγισή τους, δύσκολα γίνονται πραγματικότητα. H ευελιξία είναι αυτή που βοηθά την αναθεώρηση, την επανεστίαση και το να πηγαίνουν τα πράγματα μπροστά, εν τέλει.

H δηµιουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα είναι έννοιες… πολύπλευρες, συνδεδεμένες και εξίσου σημαντικές. Η δημιουργικότητα ανακουφίζει το «εγώ», η αποτελεσματικότητα ωφελεί το «εμείς». Όταν αυτά γεφυρώνονται, όλοι βελτιωνόμαστε.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν… συνειδητοποιήσουμε ότι η Κυκλική Οικονομία είναι μονόδρομος. Η στάση και η συμπεριφορά μας θα αλλάξει σταδιακά, αλλά η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει εξ ολοκλήρου την καθημερινότητα και το επιχειρείν. Γι αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν λύσεις, υποδομές και εκπαίδευση στη βιώσιμη διαχείριση, οι οποίες κάνουν τη συνετή απόρριψη, εύκολη επιλογή για όλους.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως… πυρήνες κοινωνικής ανάπτυξης και όχι απλώς ως παροχείς προϊόντων και υπηρεσιών ή εργασιακά περιβάλλοντα. Οι επιχειρήσεις καλούνται να δείξουν τον πλέον κατάλληλο, για τις κοινωνίες, δρόμο για το μέλλον.