Οι κλάδοι της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης μετασχηματίζονται επισημαίνει η ετήσια έρευνα της PwC, «Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024», καθώς η πανδημία του Covid-19 έχει οδηγήσει στην ταχεία μεταβολή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η ψηφιοποίηση εντάθηκε λόγω της κοινωνικής απομόνωσης και των περιορισμών στις μετακινήσεις με αποτέλεσμα, το 2020, ο κλάδος της ψυχαγωγίας να έχει καταστεί, προς το παρόν, πιο επικεντρωμένος στο σπίτι σε σχέση με τις προβλέψεις στις αρχές της χρονιάς. Φέτος, τα έσοδα του κλάδου θα μειωθούν απότομα, με υποχώρηση κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2019. Το 2021, οι δαπάνες για ψυχαγωγία και ενημέρωση θα αυξηθούν κατά 6,4%. Επιπλέον, η διαφημιστική δαπάνη παρομοίως αναμένεται να μειωθεί κατά 13,4%, καθώς η ψηφιοποίηση των εφημερίδων έχει οδηγήσει στη μείωση των εσόδων από την έντυπη διαφήμιση.