Λουκάς Πετρούνιας, Senior Director Group Marketing, Customer Experience & Loyalty, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Οι αλλαγές στο marketing που θα θυμόμαστε από το 2020 και οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2021 είναι…

Όλες συνδεδεμένες με την πανδημία. Η πρόθεση των εταιρειών να ορίσουν ξανά τον ρόλο τους στην κοινωνία (purposemarketing campaigns). Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει σε ένα πολωμένο κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον (Polarizedcontext). H ανάγκη μας να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο, θα προσθέσει στις επικοινωνίες ενσυναίσθηση (Empathy) και ανθρωποκεντρικότητα (Human centric). Για να πετύχουμε σήμερα απαιτείται συνεργασία και διαφορετικά skills και αυτό θα το βλέπουμε πιο έντονα και στο επίπεδο των brands (Collaboration across industries).

Τέλος, η ζωή μας θα ρέει όλο και πιο ψηφιακά (digital growth), αλλά αυτή τη φορά το εξ’ αποστάσεως δεν θα είναι αρκετό. Θα πρέπει να γίνει πιο διαδραστικό, εν τέλει πιο ανθρώπινο, για να είναι η εμπειρία πιο πλούσια και αποτελεσματική.

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies, είναι…

Δημιουργικότητα «δεμένη» με την επιχειρηματική συμβουλή (consulting) και καλό planning, για να φτάσει το μήνυμα γρήγορα και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας ειδικά τα ψηφιακά οικοσυστήματα.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Σκεφτούμε με όρους ανθρώπινους. Μέσα από το δικό μας καλό, ανθεί και μια επιχείρηση. Μας το δίδαξαν βάναυσα όσα ζούμε τελευταία.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Έναν καθρέφτη που αντανακλά τις αξίες τους. Με αυτές πρέπει να ταυτίζεται μια μάρκα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, αναζητάς καθοδήγηση. Το περιμένει αυτό επίσης ο κόσμος από τους μεγάλους οργανισμούς.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο…

Να ακούει καλά (ενεργά) και να δρα γρήγορα. Η επόμενη καλή καμπάνια είναι ήδη στο μυαλό του ανθρώπου με τον οποίο θέλουμε να μιλήσει η μάρκα μας.

Ένα είχα το μαγικό ραβδί…

Θα εξαφάνιζα τον όρο «Creative» από τα δημιουργικά τμήματα των agencies. Δημιουργεί μια υπερβάλλουσα προσδοκία στο ίδιο το μυαλό των στελεχών και κάποιες φορές μια απόσταση από την καθημερινή ανάγκη της μάρκας. Δεν νοείται δημιουργική σκέψη αν δεν είναι εμπορική και το ανάποδο.