Το brand purpose και τα values υπερτερούν του performance υποστηρίζουν οι διαφημιζόμενοι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έρευνα «2021 Advertiser Perceptions Trust Report» του Advertiser Perceptions σε δείγμα 250 διαφημιζομένων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ανησυχίες σχετικά με το brand safety και την αξιοπιστία του περιβάλλοντος του digital περιεχομένου ξεπέρασαν αυτές της κακής χρήσης των data.

Για παράδειγμα, 40% των ερωτωμένων ανέφεραν τη διαφημιστική απάτη και το bot fraud ως τη 2η μεγαλύτερη ανησυχία τους φέτος, σε σχέση με την 5η θέση που κατείχε πέρυσι, ενώ η ασφάλεια των data «έπεσε» από την 1η στην 4η θέση.

Επίσης, 82% των διαφημιζομένων εφαρμόζουν πλέον την εταιρική υπευθυνότητα και τα brand values στη λήψη αποφάσεων για το media spend, με το 54% να δεσμεύεται ότι παύει τη χρηματοδότηση παραπληροφόρησης, αλλάζοντας τον τρόπο και τόπο διοχέτευσης των media budgets. «Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι διαφημιζόμενοι επανασχεδιάζουν τη στρατηγική επενδύσεων στα media», σημείωσε η Sarah Bolton, EVP of Business Intelligence της Advertiser Perceptions.
(Πηγή: Campaign)