Συγκεκριμένα, η Ελένη Πετρουλάκη καλεί το κοινό σε μαραθώνιο spinning στις 12 Μαΐου και τις 19 Μαΐου στο Athens Metro Mall στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα. Στόχος της διοργάνωσης είναι να φτάσουν οι συμμετέχοντες καθεμιάς από τις δύο εκδηλώσεις τον συλλογικό στόχο των 100 χιλιομέτρων και, με την κατάκτηση αυτή, θα διατεθεί το ποσό των 2.000 ευρώ στον πανελλήνιο σύλλογο γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής.