Όσοι επισκέπτες πραγματοποιήσουν αγορά οποιωνδήποτε 3 CD, DVD, Blu-ray, βινυλίων ή μουσικών T-shirts στα Public από τις 19 έως τις 30 Ιουνίου, θα πληρώσουν μόνο τα 2 χωρίς κανένα περιορισμό. Η προσφορά ισχύει για το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή, ενώ είναι δυνατό να γίνει οποιοσδήποτε συνδυασμός μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην προσφορά.