Στο -27,94% η πτώση τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, τον Ιανουάριο τα κύρια μέσα απορρόφησαν τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη ύψους 60.793.039 ευρώ έναντι 84.363.671 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Για άλλο ένα μήνα, τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν τα περιοδικά (-45,21%) και τις μικρότερες η τηλεόραση (-12,84%).

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τη μέτρηση της Media Services, είναι η σημαντική μείωση του μεριδίου που έχουν στη διαφημιστική πίτα τα περιοδικά, η οποία περιορίστηκε στο 29,98% έναντι 39,43% που ήταν τον Ιανουάριο του 2012. Το μερίδιο αυτό έχει απορροφήσει κατά κύριο λόγο η τηλεόραση (45,17% έναντι 37,34% το αντίστοιχο περσινό διάστημα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Μέσο Ιανουάριος 2012 Ποσοστά (%) Ιανουάριος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 31.501.228 37,34 27.457.512 45,17 -12,84
Περιοδικά 33.260.801 39,43 18.224.723 29,98 -45,21
Εφημερίδες 15.463.134 18,33 12.070.582 19,86 -21,94
Ραδιόφωνο 4.138.508 4,91 3.040.222 5,00 -26,54
Σύνολο 84.363.671 100,0 60.793.039 100,0 -27,94