Τις μικρότερες απώλειες είχαν οι εφημερίδες τον Απρίλιο, «μόλις» 14,32

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, η πτώση ήταν 29,90% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011, ενώ τον περασμένο Μάρτιο η πτώση ήταν 23,03 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 και έδειχνε σε ένα βαθμό να φρενάρει. Σε σύνολο τετραμήνου, Ιανουάριος-Απρίλιος, η πτώση έφτασε στο 27,02%, όταν στο τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος ήταν 25,89%. Όσον αφορά στον Απρίλιο, τη μεγαλύτερη πτώση είχαν για άλλο ένα μήνα το ραδιόφωνο (-38,36%) και τα περιοδικά (-36,48%), αλλά και η τηλεόραση (-30,18%). Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μικρότερη πτώση είχαν οι εφημερίδες, «μόλις» 14,32%. Ωστόσο, στο σύνολο του πρώτου 4μηνου, τη μικρότερη πτώση είχε η τηλεόραση, με -16,48% και τις μεγαλύτερες απώλειες τα περιοδικά (-36,17%). Υπενθυμίζεται για άλλη μια φορά ότι τα στοιχεία είναι τεκμαρτά και στηρίζονται στις επίσημες τιμές τιμοκαταλόγου. Στην πραγματικότητα, η πτώση είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα παραπάνω ποσοστά.

ΔΙΑΦ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Μέσο Απρ.
2011
Π/στά (%) Απρ.
2012
Π/στά(%)  Μ/βολή (%)
T/ση  49.877.413 34,74 34.823.060   34,60  -30,18
Π/κά  56.370.329 39,26 35.804.810   35,58  -36,48
Ε/δες  29.135.923 20,29 24.963.696   24,81  -14,32
Ρ/νο  8.185.864 5,70 5.045.675   5,01  -38,36
Σύν. 143.569.529 100  100.637.241   100  -29,90

 ΔΙΑΦ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Μέσο  Ιαν-Απρ 2011  Π/στά(%)  Ιαν-Απρ. 2012 Π/στά(%)  Μ/βολή (%)
T/ση  176.677.234  34,53 147.564.790 39,52  -16,48
Π/κά  191.274.458  37,38 122.090.504 32,70  -36,17
Ε/δες  114.723,685   22,42 82.805.681 22,18  -27,82
Ρ/νο 28.989.176 5,67 20.942.476 5,61  -27,76
Σύν. 511.664.552 100  373.403.451 100  -27,02

Πηγή: Media Services, Ποσά σε ευρώ

Στις μετρήσεις Απριλίου 2012 δεν συμπεριλαμβάνεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη, που μετρήθηκε το 2011. Η σύγκριση ίδιων σταθμών δείχνει μείωση δαπάνης ραδιοφώνου για τον Απρίλιο 2012 κατά 16,61% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011, ενώ το 4μηνο Ιανουάριος-Απρίλιος 2012 αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.