Στο -7% οι κυκλοφορίες των κυριακάτικων, στο -24% των απογευματινών

Έτσι, ο μέρος όρος κυκλοφοριών ήταν 1.034.005 φύλλα το 2013, έναντι 1.211.056 φύλλα το 2012. Όσον αφορά στις κατηγορίες, οι κυριακάτικες εφημερίδες είχαν μείωση 7%, με μέσο όρο πωλήσεων 644.236 φύλλα. Οι λοιπές εβδομαδιαίες εφημερίδες πούλησαν κατά μέσο όρο 101.006 φύλλα, σημείωσαν πτώση 24%, αλλά παρέμειναν η δεύτερη σε πωλήσεις κατηγορία εφημερίδων, μετά τις κυριακάτικες. Αντίστοιχη πτώση (24%) είχαν και οι απογευματινές εφημερίδες, με τη μέση κυκλοφορία τους να ανέρχεται σε 100.937 φύλλα.

Όσον αφορά δε στις αθλητικές εφημερίδες, οι αθλητικές εκδόσεις της Δευτέρας σημείωσαν κάμψη 20%, με μέσο όρο πωλήσεων 56.457 φύλλα, ενώ τα ημερήσια αθλητικά φύλλα είχαν μείωση 21% και μέσο όρο πωλήσεων 52.415 φύλλα. Τέλος, όσον αφορά στις πρωινές εφημερίδες, την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων δυσχεραίνει η απόφαση της Καθημερινής να μην επιτρέπει την δημοσίευση της κυκλοφορίας της. Χωρίς τις κυκλοφορίες της Καθημερινής πάντως, ο μέσος όρος πωλήσεων το 2013 ήταν 8.332 φύλλα, από 29.060 το 2012. Τέλος, οι ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πούλησαν κατά μέσο όρο 3.429 φύλλα (-373 φύλλα από το 2012) και οι εβδομαδιαίες οικονομικές 8.393 (-6.874 φύλλα από το 2012).