Μόνο η τηλεόραση πέρασε σε θετικό πρόσημο

Αντίθετα, η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση παρέμεινε σε θετικό πρόσημο, αφού σε τεκμαρτό επίπεδο αυξήθηκε κατά 6,39%. Ποσοστό βέβαια «μηδαμινό» μπροστά στις τεράστιες απώλειες που έχουν τα κανάλια τα τελευταία 5 χρόνια.  Στο σύνολο τριμήνου δε, η μείωση της δαπάνης ήταν 11,87%, αισθητά μειωμένη από τους τελευταίους μήνες όταν κινούνταν σταθερά από -25% και άνω. Τις μεγαλύτερες απώλειες στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2013 είχαν τα περιοδικά, με πτώση 32,30%. Τέλος, η τηλεόραση είχε και πάλι θετικό πρόσημο, με αύξηση τεκμαρτής δαπάνης κατά 6,37%.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
ΜΕΣΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 49.135.045 45,20% 52.273.062 50,99% 6,39%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 30.072.798 27,67% 23.907.476 23,32% -20,50%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 23.217.809 21,36% 21.938.659 21,40% -5,51%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 6.269.534 5,77% 4.404.760 4,30% -29,74%
ΣΥΝΟΛΟ 108.695.186 100,00% 102.523.957 100,00% -5,68%
ΜΕΣΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 112.741.730 41,33% 119.918.078 49,88% 6,37%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 86.285.695 31,63% 58.411.758 24,30% -32,30%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 57.841.997 21,21% 50.402.837 20,97% -12,86%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 15.896.801 5,83% 11.661.407 4,85% -26,64%
ΣΥΝΟΛΟ 272.766.222 100,00% 240.394.081 100,00% -11,87%