Οι κλάδοι της ψυχαγωγίας και των media αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη αύξηση επένδυσης στην Digital Out of Home (DOOH) διαφήμιση τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα της Alfi σε υψηλόβαθμα στελέχη και CEOs, σύμφωνα με την οποία το 66% θεωρεί ότι η ψυχαγωγία και τα media είναι οι αγορές με την ταχύτερη αύξηση στη χρήση DOOH, ακολουθούμενες από τις κυβερνητικές καμπάνιες (62%) και το retail (61%), τον τομέα της οικονομίας (58%) και τις τηλεπικοινωνίες (52%).

Από πού όμως προέρχονται αυτά τα budgets; Σε ποσοστό 57% τα στελέχη θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός για τηλεόραση θα περικοπεί για να τροφοδοτήσει το DOOH, ενώ το 53% «δείχνει» τις εφημερίδες. Μόλις το 15% των ερωτωμένων πιστεύει ότι η δαπάνη για ΟΟΗ θα προσανατολιστεί στο DOOH και μόνο το 21% αναμένει «πλήγμα» στην online επένδυση.

«Η ψυχαγωγία και τα media είναι ιδανικά για το DOOH καθώς οι διαφημιζόμενοι μπορούν να κάνουν πλήρη χρήση της τεχνολογίας για να προσφέρουν επιπλέον περιεχόμενο», ανέφερε ο Peter Bordes, Interim CEO της Alfi.

«Τα διαφημιστικά budgets ενισχύονται αλλά η άνθιση το DOOH συνεπάγεται ότι άλλα πεδία ενδεχομένως πληγούν καθώς τα χρήματα μετατοπίζονται
εκεί όπου υπάρχει αποτελεσματικότερη μέτρηση».