Η Deutsche Post DHL βαθμολογήθηκε  πάλι στους κορυφαίους δείκτες αγοράς Dow Jones Sustainability World Index, Dow Jones Sustainability Europe Index, FTSE4 Good Index και Carbon Disclosure Leadership Index 2011. Η Deutsche Post DHL βελτιώθηκε σε όλα τα βασικά κριτήρια του δείκτη, επιτυγχάνοντας δύο πόντους παραπάνω από το 2010 (από 85 σε 87). Τα περιβαλλοντικά κριτήρια του ομίλου βαθμολογήθηκαν ιδιαίτερα υψηλά φθάνοντας τους 99 πόντους, υπερβαίνοντας σημαντικά το μέσο όρο του κλάδου.