Προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της UM ύψους 6 εκατ. ευρώ
To Interpublic Group προχώρησε σε μια νέα κίνηση και ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική αγορά, ενισχύοντας τις εταιρείες του, αυξάνοντας το Μετοχικό Κεφάλαιο της UM (Universal Media) – της οποίας κατέχει το 100% - κατά 6 εκατομμύρια ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτει και τυπικά απώλειες προηγουμένων χρόνων και διαθέτει ένα σημαντικό ποσό για επενδύσεις στην Ελλάδα. Η UM αυτή την περίοδο επενδύει σε νέες υπηρεσίες και στα Νέα Μέσα χωρίς να αμελεί τις υποχρεώσεις της στα Παραδοσιακά. Αναπτύσσει στην Ελλάδα μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία, που ήδη διαθέτει το δίκτυο της, για εφαρμογή στους πελάτες της. Ήδη κάποια από αυτά βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους και θα παρουσιαστούν σύντομα στην ελληνική αγορά.