Για την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης πολιτισμού

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Ανάπτυξη εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης και ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε δύο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της περιοχής της Σαλαμίνας, προμήθεια και εγκατάσταση των σχετικών συστημάτων (infokiosks) και λογισμικού προβολής του περιεχομένου στην περιοχή της Σαλαμίνας, ανάπτυξη δίγλωσσης πολιτιστικής και τουριστικής ψηφιακής πύλης και ενέργειες προβολής και διάδοσης του έργου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 153.847 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27 Ιουνίου.