Για ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και υποδομών της ΕΕ

Νέο πρόγραμμα ύψους 9,2 δισ. ευρώ ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ψηφιακή Ευρώπη στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ανάπτυξης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς που θα μπορούσε να επιφέρει τη δημιουργία τεσσάρων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ με 415 δισ. ευρώ τον χρόνο, αυξάνοντας ταυτόχρονα την διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

Τμήμα του προϋπολογισμού προορίζεται για την προώθηση της ορθότερης και συχνότερης χρήσης της τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ άλλα τμήματα αναμένεται να διατεθούν για την ενίσχυση των στρατηγικών ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρώπης. «Επί σειρά ετών, ο τεχνολογικός τομέας της Ευρώπης παρουσίαζε καθυστέρηση σε σχέση με τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική ενωσιακή προσέγγιση και μια φιλόδοξη επένδυση», δήλωσε η ευρωβουλευτής Ανγκέλικα Μλίναρ, μια από τις εισηγήτριες της έκθεσης.