Σύμφωνα με έρευνα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ

Όπως αναδεικνύεται, οι επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητη τόσο τη χρήση όσο και την παρουσία τους στο διαδίκτυο, ενώ λαμβάνουν μέτρα προστασίας για την ασφάλειά τους. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με το Δημόσιο αυξάνονται, ενώ η προώθησή τους στα κοινωνικά δίκτυα είναι σε ανοδική πορεία, με περιθώρια βελτίωσης. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληθώρα επιχειρήσεων επενδύουν σε νέες τεχνολογίες. Ο Χρηματοπιστωτικός και Ασφαλιστικός κλάδος εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατάρτιση των υπαλλήλων του με χρήση εφαρμογών eLearning, ενώ υπάρχουν περιθώρια για την υιοθέτηση ανάλογων μεθόδων και από τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας. Αναλυτικά τα ευρήματα στο http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/.