Για εμπορικές δραστηριότητες και συναλλαγές

Αξιοποιώντας το λογισμικό Digital Experience της IBM, με εξελιγμένες δυνατότητες cloud και λύσεις κοινωνικής δικτύωσης, η Eurobank φέρνει σε επαφή εξαγωγείς και εισαγωγείς από ολόκληρο τον κόσμο, για την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων και την αύξηση των συναλλαγών. Τα μέλη του Exportgate έχουν πλέον πρόσβαση σε συλλογικούς και ενημερωμένους καταλόγους με περισσότερες από 1.400 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και περισσότερες από 6.500 διεθνείς εμπορικές εταιρείες. Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Μια από τις μεγάλες προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου είναι η αδυναμία αποτελεσματικής εύρεσης και σύναψης συνεργασιών με νέους εταίρους σε παγκόσμια κλίμακα. Το Exportgate συμβάλλει στην κατάργηση αυτών των φραγμών».