Δωρεάν online εκπαίδευση

Το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Ακαδημία: Student Edition, εγκαινιάζει στις 20 Νοεμβρίου, η Eurolife FFH σε συνεργασία με του Cyber Security International Institute και την ερευνητική ομάδα SeRi (STEM-Engineering-Robotics-Informatics) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα και τα εργαλεία σε μαθητές να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού, ρομποτικής και game development. Το πρόγραμμα λειτουργεί με μηνιαίους κύκλους εκπαίδευσης, διάρκειας 16 ωρών ο καθένας, και αποτελείται από δυο εκπαιδευτικά τμήματα των 200 ατόμων.