Έρευνα της Kantar για το Ινστιτούτο Vodafone

Την υποστήριξη των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. αποκαλύπτει έρευνα της Kantar για λογαριασμό του Ινστιτούτου Vodafone. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνικότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Αναφορικά με τη χώρα μας, 80% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι αποτελεί αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης της ανάκαμψης από τις ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, θεωρούν ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τον τομέα της υγείας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (93%) και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (92%). Ωστόσο, ένας στους δύο Έλληνες εκφράζει επιφυλάξεις για το εάν οι πόροι θα φτάσουν στους τομείς, στους οποίους είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διοχετευθούν.