Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζει να πρωτοπορεί διεθνώς, έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 700 προπτυχιακούς και 100 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες στην πλατφόρμα Salesforce CRM, την τελευταία πενταετία.

Στοχεύοντας στην καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης και αναγκών στην αγορά εργασίας, επαγγελματικών προσόντων και διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιημένων δεξιοτήτων, το Τμήμα ΔΕΤ, για πέμπτη συνεχή χρονιά, αξιοποίησε την πλατφόρμα Salesforce CRM στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη και διδάσκοντα τον Δρα. Χρήστο Λάζαρη.

Οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη την πλατφόρμα διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management), μέσα από σειρά μαθημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η ίδια η Salesforce παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης Salesforce Administrator για τους αριστεύσαντες και τις αριστεύσασες.