Σημαντικά ευρήματα στην έρευνα Digital Life της TNS

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις 72.000 καταναλωτών σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Δείχνει ότι το 55% των ανθρώπων στην Ελλάδα δεν επιθυμούν να συνδέονται με τα brands μέσω social media. Παράλληλα, οι λανθασμένες ψηφιακές στρατηγικές μαρκών δημιουργούν τόνους «ψηφιακών αποβλήτων».

Όλα αυτά, συνδυάζονται με έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο περιεχομένου που παράγουν οι καταναλωτές: Η έρευνα δείχνει ότι 62% των ψηφιακών καταναλωτών στην Ελλάδα κάνουν σχόλια για τις μάρκες online, σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 47%. Το αποτέλεσμα είναι υψηλά επίπεδα «θορύβου», που μολύνουν τον ψηφιακό κόσμο και κάνουν δυσκολότερη την προσπάθεια των μαρκών να ακουστούν.

«Ο online κόσμος παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα μεγάλες ευκαιρίες για τις μάρκες. Παρόλα αυτά, μόνον μέσα από την ανάπτυξη tailor made στρατηγικών marketing ακριβείας, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές. Η επιλογή λάθος καναλιού, ή απλά η συμβολή στην κακοφωνία του online θορύβου, φέρνει το ρίσκο της αποξένωσης πιθανών καταναλωτών και επιδρά στην επιχειρηματική ανάπτυξη», επεσήμανε η Helena Chari, Managing Director της TNS ICAP.

Περισσότερα αποτελέσματα βρίσκονται στο www.tnsdigitallife.com.