Με το «Πρότυπο Ethos» Gold βραβεύτηκε η Agrino για τη συμμόρφωσή της στις απαιτήσεις του πρωτόκολλου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία έχει εκπονηθεί από τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης, Eurocert, σε συνεργασία με το δίκτυο CSR Hellas, και σχετίζεται με τους 17 κεντρικούς στόχους του ΟΗΕ, όπως έχουν χαρακτηριστεί στο UN Global Compact. «Οι αδιάλειπτες προσπάθειες των στελεχών και της διοίκησης της Agrino, οδήγησαν στην επιτυχή αξιολόγησή της και στην έκδοση Βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Προτύπου.

Η απονομή του σήματος Ethos αποδεικνύει τη δέσμευση της Agrino για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω συνεχούς βελτίωσης επίδοσης σε θέματα βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», αναφέρει η εταιρεία. Το βραβείο έλαβε η εταιρεία από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurocert, Γεώργιο Μπρισκόλα, και την Πρόεδρο του CSR Hellas, Μαρία Αλεξίου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της πρωτοβουλίας Ελλά-Δικά Μας.