Προσφορά εξοπλισμού, μέριμνα για το προσωπικό, εθελοντικές δράσεις.

Σειρά κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων της υλοποίησε η εταιρεία τεχνολογίας Printec, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού. Στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προχώρησε σε δωρεά 350 tablets, για μαθητές σε περισσότερα από 100 σχολεία πανελλαδικά.

Επιπλέον, η Printec προσάρμοσε γρήγορα και την εσωτερική της λειτουργία, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση απομακρυσμένης εργασίας για όλους τους εργαζομένους όπου αυτό ήταν εφικτό. Σημειώνεται ότι 9 στους 10 εργαζόμενους δήλωσαν ότι παρέμειναν ικανοποιημένοι ή απόλυτα ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η εταιρεία διαχειρίστηκε την κρίση.

Την ίδια περίοδο, ξεκίνησε μια νέα πιλοτική συνεργασία με το LinkedIn Learning, προσφέροντας σε εργαζομένους της πρόσβαση σε περισσότερα από 10.000+ online μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ, μέσω του προγράμματος «We Care» η εταιρεία και το προσωπικό της στάθηκαν στο πλευρό ευπαθών κοινωνικών ομάδων με διάφορες ενέργειες.